Controlling – Ekonomistyrning

För att du snabbt skall kunna få en överblick över hur verksamheten går är det viktigt att du har en ändamålsenlig ekonomistyrning. Vi erbjuder hjälp med metoder och modeller för att strukturera den ekonomiska informationen i verksamheten, underlätta uppföljningen och skapa kontroll.

Exempel på tjänster:


  • Ekonomistyrning
  • Budgetar och prognoser
  • Nyckeltalsanalys
  • Lönsamhetsanalys

Kontakta oss!