Nytt semesterår – Vad behöver du som arbetsgivare egentligen ha koll på?

För de allra flesta löper semesteråret mellan 1 april-31 mars men det finns undantag där semesteråret sammanfaller med intjänandeåret. Som anställd får man alltså nya semesterdagar att nyttja vid ingången av det nya semesteråret. Det är just här i månadsskiftet mars/april som det finns ett par punkter som du som arbetsgivare bör kontrollera och ha koll på.

Rutin kring inrapportering av frånvaro

Alla typer av frånvaro påverkar intjänandet av semesterdagar och det är därför av största vikt att inrapporteringen av eventuell frånvaro under året har fungerat på ett korrekt sätt.

Det innebär till exempel att frånvaro såsom sjukdom, föräldraledighet och tjänstledighet påverkar. Ett vanligt misstag bland arbetsgivare är också att man missar att semesterersättning ska betalas ut på rörlig ersättning såsom provision.

Kontroll av årets semester i god tid

Visste du att du som arbetsgivare är skyldig att kontrollera att arbetstagaren har tagit ut tillräckligt många semesterdagar?

Så är det faktiskt enligt Semesterlagen. Du som arbetsgivare ska alltid kontrollera att dina anställda har tagit ut minst 20 semesterdagar. Denna kontroll är även av största vikt för dig och ditt företag då desto fler semesterdagar som sparas, desto högre blir semesterskulden i bolaget. Värdet av en semesterdag baseras på aktuell lön hos den anställde vilket innebär att en sparad semesterdag förmodligen kommer värderas upp i och med att lönen oftast höjs varje år.

Detta innebär att om man låter en anställd spara fler dagar än vad som är tillåtet enligt lag så riskerar vi att öka kostnaderna och påverka resultatet negativt helt i onödan på grund av bristfälliga rutiner.

Kan semesterdagar betalas ut i form av pengar i stället för ledighet?

Semesterdagar är givetvis till för just semester och återhämtning men det finns ett par undantag där semesterdagar kan betalas ut i pengar i stället.

  1. Om medarbetaren slutar så ska samtliga dagar betalas ut på lönen.
  2. Om semesteråret/intjänandeåret byts eller förändras.
  3. Om arbetstagaren inte har haft möjlighet att kunna ta ut sin semester på grund av till exempel en längre frånvaroperiod så finns möjligheten att betala ut semesterdagarna i pengar.

Det är dock bara i dessa fall det kan bli aktuellt, bryter du som arbetsgivare mot denna regel riskeras skadeståndsskyldighet

Som företagare så är det viktigt att komma ihåg att semesterlagen endast omfattar arbetstagare.

Känns det fortfarande rörigt och lite komplicerat? Lugn, Vi hjälper dig mer än gärna med dina frågor!

Vi har de senaste digitala verktygen tillsammans med rätt löneexpertis för att du som arbetsgivare/företagare ska kunna vara säker på att allt blir rätt hela vägen. Så att du kan fokusera din tid fullt ut på det som skapar värde.

Kontakta Kristina på: kristina.bengtsson@reconomica.se

Kontakta oss!