Så här strax före årsskiftet finns goda chanser att göra ekonomiska vägval i företaget för att anpassa resultat och minska skatter. Reconomica tipsar dig i en serie inlägg om några åtgärder som gäller just i år, och några tidlösa som många missar.

Ännu finns det tid kvar att vara ekonomismart och maxa ditt och företagets plånbok under 2021.

Lagom är bäst – Tag ut rätt lön

Att ta ut “rätt lön” ur bolaget är viktigt då det styr både inkomstskatt men också sociala förmåner.

Om resultat och likviditet finns i bolaget bör du som ägare ta ut lön upp till brytpunkten för statlig inkomstskatt som är 537 000 för 2021. På inkomster över detta belopp tillkommer nämligen statlig skatt med ytterligare 20%.

Dock är det inte alltid så enkelt att bara stanna med löneuttagen innan brytpunkten, fler olika aspekter väger in. Det kan till exempel vara värt att sikta något högre och ta ut en lön på 550 000, vilket ger en maximal pensionsgrundande inkomst. Lön utöver detta belopp ger dig inte mer sociala förmåner och beskattas hårt därför brukar utdelning eller högre avsättning till tjänstepension vara bättre alternativ istället.

Ytterligare en aspekt som väger in är att löneuttaget är viktigt för hur stor lågbeskattad utdelning (20%), du som ägare kan ta ut under nästkommande år. Det kan därför vara av värde att se över årets löneuttag för att maximera möjligheterna till detta. Äger du kvalificerade andelar med mer är 4 % i ett fåmansaktiebolag kan du nyttja denna regel om lönebaserat utrymme och lönen måste då uppgå till minst 6 IBB (409 000 kr) + 5% av de totala lönerna, dock max 9,6 IBB (654 720 kr) under 2021.

Bli en glad gamling – Fyll på tjänstepensionen

Det kan vara av vikt att tänka till lite extra gällande tjänstepensionen, dels ger den avdragsrätt i bolaget och har lägre sociala avgifter än vanlig lön, och dels kommer den att ha stor betydelse för den totala pensionen.

Avdrag för tjänstepension uppgår till maximalt 35 % av den anställdes lön (dock max 10 prisbasbelopp = 476 000 år 2021) per år och anställd. Detta får beräknas utifrån högsta lönen innevarande år eller föregående år. Det finns även en kompletteringsregel (sk köpa-ikapp-regeln) som gör det möjligt att få ytterligare avdrag om du inte tidigare betalat/tjänat in någon tjänstepension.

Kom ihåg kroppen: Friskvårdsbidrag för mer

Ett perfekt sätt att både hålla kropp och plånbok i trim är att använda friskvårdsbidraget, som är skattefritt.

Friskvårdsbidrag går också att få för fler aktiviteter än vad som var möjligt tidigare, och även för fritidsaktiviteter med mindre inslag av motion samt för avancerade kurser. Även personliga startavgifter i tävlingar och motionslopp går bra att använda friskvårdsbidraget till.

Håll koll på hur stort friskvårdsbidrag företaget lämnar per år, då gränsen är på 5 000 kr. Överstiger bidraget denna summa så ska du förmånsbeskattas med hela beloppet.

Låter det intressant men krångligt?

Vi på Reconomica finns här för att hjälpa dig.

Kontakta Kristina på kristina.bengtsson@reconomica.se

Kontakta oss!