Så här strax före årsskiftet finns goda chanser att göra ekonomiska vägval i företaget för att anpassa resultat och minska skatter. Reconomica tipsar dig i en serie inlägg om några åtgärder som gäller just i år, och några tidlösa som många missar.

Vårt första tips handlar om inventarier. Av två olika anledningar kan det vara gynnsamt att göra planerade inköp innan nyårsklockorna ringer in det nya året.

Tillfällig skattereduktion för större inventarieköp

Just i år har riksdagen beslutat att ge en tillfällig skattereduktion för större investeringar i inventarier som görs under kalenderåret 2021, till fysiska och juridiska personer som har inkomst av näringsverksamhet. Skatten kan räknas av mot inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt. 

Reduktionen motsvarar 3,9% av anskaffningsvärdet och gäller ”maskiner och andra inventarier för stadigvarande bruk”, enligt inkomstskattelagen 18 kap 1§ första stycket. Det kan exempelvis vara kontorsmöbler, datorer, butiksinredning, fordon eller restaurangutrustning.

För att kunna göra reduktionen gäller att:

  • Inventarierna har förvärvats genom köp, byte eller egen tillverkning
  • Anskaffningsvärdet är minst 23 650 kronor (ett halvt prisbasbelopp) och därför ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag

Däremot får man ingen skattereduktion om inventarierna har ett så lågt värde att kostnaden får dras av omedelbart, eller om de tas ut ur verksamheten före slutet av påföljande beskattningsår. Om ditt bokslutsår följer kalendern behöver du alltså ha inventarierna kvar i företaget vid utgången av 2022.

Sänk årets resultat och minska vinstskatten

Vill du sänka årets resultat av skatteskäl? Tänk då en extra vända på om företaget behöver inventarier som…

  • Kostar mindre än 23 650 kronor
  • Har en livslängd på maximalt tre år

Den utgiften får nämligen dras av direkt och minskar årets resultat. Dock är det viktigt att tänka på att köper du exempelvis en ny kontorsinredning, där priset för varje enskild möbel understiger maxtaket, så är det ändå den totala kostnaden för inköpet som räknas.

Även större inventarieköp minskar vinsten, men enbart med den del av anskaffningsvärdet som räknas av som årets värdeminskning. Ännu ett tips kan vara att se över om det finns utrymme för överavskrivningar på inventarier som företaget investerat i tidigare år.

Låter det som en bra idé?

… Men lite krångligt att genomföra? Vi på Reconomica finns här för att hjälpa dig.

Kontakta Kristina på kristina.bengtsson@reconomica.se.

Kontakta oss!